Österlen/Остерлен

Ge mig en dag av vindar och sol
Vid stränder ljusa och klara,
Där tystnaden går i kullarnas gräs
Vid havet, vid Österlens dalar.
Ge mig en natt då tiden står still,
Då trast och näktergal talar,
Då nöd och då lust, då kärlek blir till
I lundar, i Österlens dalar.
Ge mig den stund, ja ge mig den tid,
Då hundra lärkor och svalor
Flyger min själ till himmelens frid
På hedar, vid Österlens dalar.
 Дай мне один день, полный ветра и солнца,
На тёплом песке, белоснежном и чистом,
Укрой тишиной, как травой иноходца –
Узорчатым клевером, мятой душистой.
Дай мне одну ночь – ту, что длится безмерно,
Пусть дрозд с соловьем мне любовь напророчат,
О грусти и страсти узнаю, наверно…
Долины твои упоительны ночью.
Дай мне этот миг – я его принимаю!
Уж ласточек стая меня закружила
И душу мою к долгожданному раю
Покоя в долинах твоих причастила.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s