Power

Denna kätting tillverkades 1980,

Då var det världens starkaste i sitt slag.

Denna kätting has legat sovandes tills idag.

Varje länk väger fyrahundrasjuttio kilogram,

Alla tre är perfekta på Instagram.

Brottgränsen är en miljon femhundratusen kilogram,

Brottsplatsen är en vacker by i en ram.

En länk kunde lyfta nio hundra nittio fyra Volvo bilar,

Eller två hundra sjuttio tre fullvuxna elefanter,

Eller tre tusen hundrasextio varmblodiga hästar

Utan att brista.

Den förblir den gamla maktens kista.

Medan den nya makten trycker och flyger

Elefanter skötts, hästar blöder och bilar smyger

I varenda hörn av den skrikande marken.

Alla vi står i kön – kvar – till Noas arken.

Sju milliarder fem hundra åttiotvå millioner

åttio hundra åttiotvå tusen två hundra men och kvinnor –

Fram och tillbaka från Himlen.

Tre milliarder citerar Bibeln.

Den högre makten som vi oss en dag överlämnar

Men innan dess – do not surrender!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s