Окно в осень

Окно открывается в осень

С багряной и рыжей листвой.

Мы встанем не рано, не в восемь,

Побудем в постели с тобой.

На светлых нарядных обоях

Луч солнца зажжет огоньки,

Перины отельного кроя

Мы сбросим – наги и легки.

Прохлада осеннего утра

Вливается струйкой в окно,

Займёмся с тобой камасутрой,

Как в том итальянском кино.

Окно открывается в осень

С багряной от страсти листвой,

Пока все деревья не сбросят

Наряд, far l’amore со мной!

Power

Denna kätting tillverkades 1980,

Då var det världens starkaste i sitt slag.

Denna kätting has legat sovandes tills idag.

Varje länk väger fyrahundrasjuttio kilogram,

Alla tre är perfekta på Instagram.

Brottgränsen är en miljon femhundratusen kilogram,

Brottsplatsen är en vacker by i en ram.

En länk kunde lyfta nio hundra nittio fyra Volvo bilar,

Eller två hundra sjuttio tre fullvuxna elefanter,

Eller tre tusen hundrasextio varmblodiga hästar

Utan att brista.

Den förblir den gamla maktens kista.

Medan den nya makten trycker och flyger

Elefanter skötts, hästar blöder och bilar smyger

I varenda hörn av den skrikande marken.

Alla vi står i kön – kvar – till Noas arken.

Sju milliarder fem hundra åttiotvå millioner

åttio hundra åttiotvå tusen två hundra men och kvinnor –

Fram och tillbaka från Himlen.

Tre milliarder citerar Bibeln.

Den högre makten som vi oss en dag överlämnar

Men innan dess – do not surrender!!!